Centrum pro inovaci andragogických studií

Kontakt

Doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

manažer projektu

Petr Novotný je manažerem projektu CIAS a lídrem projektového týmu. Vystudoval Pedagogiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity a na Univerzitě Palackého, titul doc. mu byl udělen na MU. Od roku 2000 je pracovníkem Ústavu pedagogických věd FF MU, kde se věnuje především výuce andragogických předmětů a výzkumu v oblasti celoživotního učení a workplace learning. V oblasti vzdělávání dospělých se soustředí na vzdělávání a výcviku lektorů a učitelské vzdělávání v tématech osobnostně sociální výchovy a konstruktivistické didaktiky. Svůj volný čas dělí mezi rodinu a cestování.

Mgr. Lucie Chaloupková

koordinátorka kurikula

Je absolventkou Sociální pedagogiky a poradenství a Pedagogiky na ÚPV FF MU. Zabývá se problematikou dalšího vzdělávání dospělých, intenzivně zejména dalším vzděláváním pedagogických pracovníků. Ráda si v tomto směru rozšiřuje obzory. Je absolventkou vzdělávacího kurzu KOMPOT 2004 („Učitel zážitkové pedagogiky“), specializačního studia Měření kvality pedagogické práce podle mezinárodních ISSA standardů (2006), Mentor/ka pedagogických kompetencí (2006). V minulosti pracovala v týmu Akademického centra poradenství a supervize a spolupracovala na výzkumném projektu Málotřídní školy v ČR: analýza současného stavu a potenciálu jejich rozvoje. Mezi tím vším se těší ze svých dvou ratolestí a touží zachovat si optimistický náhled na život.

Ing. Lucie Červinková

finanční manažerka

Podílí se na finančním řízení projektu CIAS. Je absolventkou bakalářského studia oboru Odpadové hospodářství a navazujícího studia oboru Biotechnologie a management odpadů na AF Mendelovy univerzity. Vedle projektu CIAS již čtvrtým rokem pracuje jako grantový poradce u projektů zaměřených na ochranu životního prostředí a profesní vzdělávání. Mezi její odborné zájmy patří environmentální výchova a osvěta jak dětí, tak dospělých. Svůj volný čas pak naplňuje hlavně pobytem v přírodě, letním i zimním sportem a nejrůznější rukodělnou tvorbou.

© 2011, Centrum inovace andragogických studií
info@projektcias.cz, Všechna práva vyhrazena
Web & Design by Persona studio
[ ]